by تحریریه ویلا1000

آبنما

یکی دیگر از انواع آبنماها آبنماهای دیواری هستند.به طور خاص اگر در نظر بگیریم بیشتر در حیات های خلوت مورد استفاده هستند.این نوع آبنماها در بسیاری از طرح ها و ابعاد وجود دارند.برخی از آنها ساده و برخی دیگر پر آبو تاب هستند.علاوه بر این اگر بخواهیم از نظر حس زیبایی شناسی نگاه کنیم،آبنما دیواری آرامش خالص و خیره کننده ای را به حس شنوایی افراد جاری می سازد.این نوع آبنماها می توانند نقش یک باغبان برای آب دادن به گلها را نیز ایفا کند.

نویسنده:گروه تحریریه آلند

هر سوالی در زمینه طراحی و ساخت ویلا دارید آماده پاسخ گویی هستیم.شماره تماس 86081860

آماده پاسخ گویی به شما هستیم؟
Close and go back to page