by تحریریه گروه ویلا1000 احمدی
 

 فصل اول مقرات ملی ساختمان

مبحث اول مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به منظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتوی مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی که در مباحث مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، برای اولین بار در کشور تدوین شده است.

دانلود PDF مبحث اول مقررات ملی ساختمان

 


 فصل دوم مقرات ملی ساختمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مربوط به قوانین و مقررات طراحی و اجرای ساختمان های اداری است. این مبحث آخرین بار در سال 84 ویرایش شده و آخرین نسخه چاپی آن مربوط به سال 1393 می باشد. مبحث دوم شامل شیوه نامه ها و مواردی است که در هشت فصل تدوین گردیده و حاوی دفترچه اطلاعات فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز می باشد که در سال 1384 به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مسکن و شهرسازی استان ها و سایر مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گردید. 

دانلود PDF مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 


 فصل سوم مقرات ملی ساختمان

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در مورد حفاظت ساختمان در مقابل حریق می باشد. اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه های انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان ها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان در برابر حریق، امری الزام و اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

دانلود PDF مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 


 فصل چهارم مقرات ملی ساختمان

این مجموعه ویرایش دوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان است. هدف از این ویرایش، آسان سازی استفاده و دسترسی به مقررات مورد نظر فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی برای کاربرد گسترده تر و رفع برخی ابهامات و کمبود های اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده است.

دانلود PDF مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان


 فصل پنجم مقرات ملی ساختمان

مجموعه پیش رو ویرایش چهارم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان مصالح و فراورده های ساختمانی می باشد و هدف از تدوین آن ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فراورده های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است. با توجه به اهمیت مواد و مصالح و فرآورده های ساختمانی در صنعت ساختمانی و پیشرفت های اخیر در تولید فرآورده های جدید و کاربرد آن ها در سیستم های جدید ساختمانی و تدوین استانداردهای جدید، ویژگی ها و مشخصات فنی مصالح، تهیه ویرایش جدید در دستور کار قرار گرفت.

دانلود PDF مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان


 فصل ششم مقرات ملی ساختمان

این مبحث حداقل الزامات بارگذاری برای طراحی ساختمان ها و سایر سازه های موضوع این مقررات را تعیین می نماید. بارها و ترکیبات بار اختصاص داده شده که هماهنگ با یکدیگر تعریف شده اند، برای استفاده در روش های طراحی متفاوت بیان شده اند. شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده برای اثبات ظرفیت عملکردی اعضای سازه ای و غیر سازه ای و اتصالات مربوطه تحت بارگزاری مورد نظر، بایستی به نحوی باشد که به درستی نمایانگر مصالح، هندسه، شرایط ساخت، شدت بارگزاری و شرایط مرزی پیش بینی شده برای سازه باشد.

دانلود PDF مبحث ششم مقررات ملی ساختمان


 فصل هفتم مقرات ملی ساختمان

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی برای اولین بار در مرداد ماه 1369 منتشر شد. از آنجا که اساساً موضوع مهندسی ژئوتکنیک به علت پیچیدگی ها و عدم شناسایی هایی که در زمین موجود است، مانند سایر گرایش های مهندسی عمران در چهارچوب آیین نامه و مقررات به راحتی نمی گنجد. متن اولیه این مبحث، مختصر و در حد بیان تعریف شده است. در ویرایش بعدی که در سال 1388 ممتشر شد، علیرغم گسترش قابل توجه مطالب نسبت به ویرایش قبلی، اعداد و ارقام محدوده های طراحی مانند ضرایب اطمینان و حدود مجاز بهره برداری ارائه نگردید.

دانلود PDF مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان


 فصل هشتم مقرات ملی ساختمان

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان ها از دیر باز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمان های موجد در کشور خصوصاً در شهرهای کوچک، بخش ها، روستاها و همچنین در بافت های فرسوده و قدیمی کلان شهرها از نوع مصالح بنایی می باشد. آسیب پذیری قابل توجه این ساختمان ها در زمین لرزه های گذشته با عنایت به عدم رعایت صحیح ضوابط فنی، اهمیت تدوین بروزرسانی، تروزیج مقررات ملی ساختمان را آشکار می سازد.

دانلود PDF مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان


 فصل نهم مقرات ملی ساختمان

توسعه مداوم طرح های عمرانی و حجم بزرگ سرمایه های دولتی و خصوصی که هر سال در کشور صرف انجام عملیات ساختمانی می شود اهمیت تدوین، بروزرسانی، ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و برزو نمودن مباحث، کمیته مبحث نهم بعد از تدوین آخرین ویرایش مبحث در سال 1388، از سال 1391 مجدداً ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود که خوشبختانه در خرداد ماه 92 پیش نویس و ویرایش جدید این مبحث آماده شد. 


 فصل دهم مقرات ملی ساختمان

این مجموعه، ویرایش چهارم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای ساختمان های فولادی است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابل بهره برداری و پایایی سازه های موضوع این مبحث فراهم شود. هدف از این ویرایش، آسان سازی استفاده، به روز کردن ضوابط و مقررات، افزودن برخی ضوابط تکمیلی به ویژه در فصل الزامات طراحی لرزه ای برای کاربرد گسترده تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن و نیز صرفه اقتصادی در طراحی و اجرای ساختمان های فولادی بوده است. 

 
 

 فصل یازدهم مقرات ملی ساختمان

یکی از راه های توسعه ساختمان سازی، رویکرد جدی به اجرای صنعتی ساختمان ها می باشد. صنعتی سازی به روش یا روش هایی که میزان استفاده از منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه را در راستای پاسخ دهی به نیاز مسکن جامعه و بهره وری اقتصادی با بکارگیری فن آوری های نوین که در یک ساختار منظم و مدولار، تشکیلات یافته و منسجم بطور کارا عمل کند، گویند. این امر از طریق فراهم آوردن شرایط فنی لازم با گسترش کارخانجات تولید صنعتی ساختمان، بالا بردن سطح دانش نیروی انسانی ماهر و بکارگیری فنون نوین و ابزار و امکانات اجرای ساختمان میسر است.  

دانلود PDF مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

 


 فصل دوازدهم مقرات ملی ساختمان

افزایش جمعیت شهری و نیاز به محل سکونت و کار در شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ افزایش تراکم و افزایش ارزش املاک را به دنبال دارد. این افزایش ها عموماً باعث توسعه عمودی شهرها و افزایش طبقات ساختمان ها در بالا و زیر همکف می شود. افزایش طبقات ساختمان ها از یک طرف مدت ساخت را افزایش می دهد و از طرف دیگر نیاز به فضاهای شهری برای حمل و نقل، تخلیه و جابجایی مصالح و اجرای عملیات ساختمانی را افزایش می دهد. ساخت و ساز وسیع و حجیم در مناطق شهری اثر جدی بر ایمنی، محیط زیست و زندگی روزمره ساکنین این مناطق می گذارد.

 

 فصل سیزدهم مقرات ملی ساختمان

اساس این مقررات بر آیین نامه تأسیسات الکتریکی ساختمان ها استاندارد شماره 1393 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مبتنی است که پایه آن مدارک گروه 364 کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC است. نظر به اینکه مدارک گروه 364 IEC در حال تکوین است و ممکن است شامل مواردی که لازم اند نباشد، تا انتشار آیین نامه ها و مقررات معتبر ملی یا IEC می توان از مقررات و استانداردهای دیگر نیز استفاده کرد. با این توضیح که جدیدترین چاپ استانداردهای ملی و ICE بر مدارک دیگر ارجحیت خواهد داشت. 

 

 فصل چهاردهم مقرات ملی ساختمان

در ویرایش دوم (بازنگری اول) مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، در راستای هماهنگی با فهرست نویسی بین المللی کتاب های مرجع مقررات ساختمانی و انعطاف پذیری در اضافه شدن سایر تأسیسات مکانیکی ساختمان همچون انرژی خورشیدی و سایر انررژی های نو، عنوان مبحث از تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع به تأسیسات مکانیکی ساختمان تغییر یافت.

 

 فصل پانزدهم مقرات ملی ساختمان

احداث ساختمان های بلند مرتبه و برج  ها در کلان شهرها، افزایش سنی میانگین افراد جامعه و نیاز جمعیت میانسال و کهنسال کشور به استفاده از سامانه های مکانیزه حمل و نقل داخل ساختمان، لزوم تعبیه سامانه های چون آسانسور و پله برقی را بیش از پیش روشن ساخته است. 

 

 فصل شانزدهم مقرات ملی ساختمان

مبحث شانزدهم - تأسیسات بهداشتی الزامات حداقل را که رعایت آن مشمول الزامات قانونی است، در تأسیسات مکانیکی که به منظورهای زیر در داخل ساختمان نصب می شود،مقرر می دارد:
الف) لوله کشی و ذخیره سازی آب مصرفی
ب) لوله کشی فاضلاب بهداشتی
پ) لوله کشی هواکش فاضلاب
ت) لوازم بهداشتی
ث) لوله کشی آب باران

دانلود PDF مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

 

 


 فصل هفدهم مقرات ملی ساختمان

کاربران محترم، هنگام مطالعه این مجلد از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با تغییرات بسیار مهمی که در این بازنگری انجام شده است مواجه خواهند شد و آن افزودن بخش (لوله کشی گاز متقاضیان عمده با فشار 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع) به بخش قبلی با عنوان (لوله کشی گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع) می باشد که در این کتاب ارائه شده است. در انتشار این مجله که از این پس دامنه فضار از 4/1 تا 60 پوند بر اینچ مربع و دامنه مصرف تا 5000 متر مکعب در ساعت را پوشش می دهد، بخش اول شامل لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع بوده که بدون هیچ تغییراتی عیناً درج شده و مطالب بخش دوم شامل لوله گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فضار 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع به آن افزوده شده است. 

دانلود PDF مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 


 فصل هجدهم مقرات ملی ساختمان

افزایش مشکلات آکوستیکی در ساختمان ها، ناشی از نوفه ترافیک، نوفه ساختمان های مجاور و همچنین نوفه سیستم های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، به حدی رسیده است که وجود مقررات کارساز به منظور تأمین آسایش صوتی را اجتناب ناپذیر کرده است. در چند دهه اخیر در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته، مقررات و ضوابطی برای حل این معضلات تدوین شده است. بدین منظور، مبحث 18 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان عایق بندی و تنظیمات صدا برای نخستین بار در سال 1379 تدوین شده است. 

دانلود PDF مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

 

 


 فصل نوزدهم مقرات ملی ساختمان

این فصل از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی و سیستم های تأسیساتی گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمان ها را تعیین می کند، و شامل دو روش کارکردی می شود. 

دانلود PDF مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 

 


 فصل بیستم مقرات ملی ساختمان

مسئولین مؤسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی،  کارفرمایان و مدیران کارگاه ها و ساختمان ها، به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی، آسایش و صرفه جویی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو مؤثر و مطلوب توسط تابلوها و علائم بوده و باید در محل هائی که احتمال خطری تهدیدکننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد، علائم هشدار دهنده نصب کنند. نصب علائم ایمنی ذکر شده در این مقررات نمی تواند جانشین اقدامات لازم دیگر جهت کنترل و پیشگیری مانند نظارت های مهندسی، اصلاح روش کار و ایجاد شرایط بی خطر تلقی شود. 

دانلود PDF مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان 

 

 


 فصل بیست و یکم مقرات ملی ساختمان

پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که به کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن. منظور از پدافند غیرعامل در این مبحث حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات و استمرار فعالیت های اساسی و ضروری مردم، تضمین تداوم نیازهای حیاطی مردم (از قبیل آب، نان و غذا، پناهگاه انرژی، ارتباطات، بهداشت و امنیت) و سهولت در اداره کشور در شرایط بروز و تهدید و بحران ناشی از تجاوزات خارجی در مقابل حملات و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن از طریق طرح ریزی و اجرای طرح های دفاع غیرعامل و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی  و تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور می باشند. 

دانلود PDF مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

 

 


 فصل بیست و دوم مقرات ملی ساختمان

هدف این مبحث تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه، باید رعایت شوند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در کلیه بخش های معماری، سازه، تأسسیات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان به عمل آید. 

دانلود PDF مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

 

 


منبع:www.arel.ir

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. نظرات و سوالات خود را در مورد این ویلا میتوانید با در میان بگذارید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت