رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران
تحریریه گروه ویلا1000 احمدی

همان طور که می دانیم، رنگ ناخود آگاه در حوزه مربوط به طراحی و در بسیاری از جنبه های زندگی روزمره ما را تشکیل می دهد. آنها نگرش مردم نسبت به محیط اطراف را تحت تاثیر قرار می دهند و در اکثر موارد به راحتی فرد در محیط کمک می کند. در هنگام انتخاب رنگ رستوران در طراحی موارد زیادی مهم و قابل بررسی هستند مانند توجه به اینکه چه کسانی با چه خلق و خویی از آن مکان استفاده می کنند.

و چه غذاهایی در آنجا سرو می شود. رنگ های مختلف اثرات متفاوتی خواهند داشت، به طور مثال: رنگ زرد و قرمز و نارجی تحریک کننده اشتها بوده و موجب نگرش مثبت در محیط اطراف برای مخاطب می باشند.

رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران

رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران

رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران

رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران

رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران

رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران

مواردی دیگری نیز در طراحی دکوراسیون رستوران برای جذب مخاطب و ایجاد فضای مناسب رستوران موثر است، مانند نورپردازی خوب و موسیقی ملایم. این موارد در کنار یکدیگر به موفقیت یک رستوران کمک خواهد کرد. (منبع:www.ratpackjazz.com)

نورمیتواندبر خلق و خوی افراد تاثیر گذاار باشد.شمع رمانتیک است وچراغقرمزمارامتوقفمی کند (مخصوصا در زمان گرسنگی). و بطور کلی نورملایممیتواندماراآرامکند. کارکناننیازبهنورمناسب برای کار دارند.یکرستورانبدونبرنامهروشناییماننددیزنیاست بدونآتشبازیویانمکبدونفلفل .(https://aaronallen.com/)

در طراحی رستوران باید به چشم انداز ها توجه کافی را داشت. تحقیقات و مطالعات نشان می دهد اغلب افراد علاقه به نشستن در کنار پنجره را دارند.


در طراحی رستوران، مبلمان نیز نقش اساسی دارد هم از نظر زیبایی و هم راحتی افراد. به عنوان مثال صندلی راحت در میزان نشستن افراد و راحتی و آرامش آن نقش موثری دارد. مطالعات را در نمودار زیر می توان مشاهده کرد:

رنگ بندی در طراحی داخلی رستوران

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. نظرات و سوالات خود را در مورد این ویلا میتوانید با در میان بگذارید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت