دانش معماری

تحریریه استودیو معماری رضا طاهری

طراحی داخلی ویلا

1

  طراحی داخلی بخش مهم و جدایی ناپذیر از طراحی ویلا است به طوری که همراه با نما و فضاهای بیرونی آن، یک کلیت واحد را شکل می دهد. این حرفه ای است که نیازمند تعلیم و آموزش آکادمیک می باشد، شامل طرح بندی فضایی، طراحی مبلمان و معماری .از آنجا که چیدمان فضاهای داخلی مستقیما روی برآورده شدن نیازهای عملکردی بنا تاثیر گذار است، لذا دارای نقشی اصلی در هویت بخشی به فرم و کالبد فضاها دارد. اولین نکته مهم در شروع طراحی داخلی ویلا توجه به پلان و ارتباطاتی است که باید فضاهای داخلی اعم از عمومی و خصوصی با هم داشته باشند. فضاهای عمومی شامل اتاق نشیمن، پذیرایی و آشپزخانه و سرویس هستند که معمولا نزدیک ورودی در نظر گرفته می شوند، اتاق خوابها، نشیمن های خصوصی و حمامها، فضای خصوصی را شکل می دهند که بهتر است در قسمت های محفوظ تری از بنا قرار گیرند.

می توان گفت تقریبا در هر سبک و سیاقی، تفکیک فرمی- کالبدی فضاهای خصوصی و عمومی، نگرشی بهینه در الویت بندی فضاهای داخلی می باشد به طوریکه عملکردهای مشابه در کنار هم قرارگیرند. نوع سیرکولاسیون نیز مهم است و باید طوری طرح شود که علاوه بر دسترسی مناسب به فضاهای عملکردی، تمهیدات لازم برای حفظ حریم خصوصی نیز در نظر گرفته شود.

موارد ذکر شده، خط و خطوط اصلی طراحی داخلی ویلا را تعریف می کنند. اصول دیگری نیز وجود دارند که در ذیل به آنها اشاره می شود.

*تعادل. تعادل در طراحی حسی از توازن را خلق می کند به طوری که وزن بصری اجزا و متریال به طور مساوی در فضا توزیع شود. تعادل فقط از طریق شکل ایجاد نمی شود بلکه بافت، رنگ و الگو را نیز در بر می گیرد. سه نوع متفاوت از تعادل وجود دارد :

- متقارن یا رسمی . فضاهای سنتی یا رسمی تعادل متقارن را ایجاب می کنند. فضا دقیقا به دو بخش تقسیم می شود که آینه یکدیگر هستند. این نوع، راحت ترین روش ایجاد تقارن است زیرا فقط کافی است المانها و بافت ها را نسبت به یک محور تکرار کرد. اما اگر دقت کافی مبذول نشود، تعادل متقارن ممکن است به یکنواختی خسته کننده ای منجر شود.

- نامتقارن یا غیررسمی. در این نوع تعادل، وزن های بصری عناصر، فرمها، بافت ها و رنگ ها باید در تعادل باشند بدون اینکه دقیقا کپی شده باشند. این روش به منظمی نوع متقارن نیست ولی پیچیده تر و جذاب تر است.

- شعاعی. تعادل شعاعی وقتی ایجاد می شود که یک نقطه کانونی مرکزی باشد و دیگر اجزا و عناصر حول آن شکل گیرند.

*هارمونی. هارمونی وقتی به وجود می آید که تمام اجزا با یکدیگر کار کنند به صورتی که پیام واحدی را برسانند. این هماهنگی در درجه اول باید در پلان و فرم دیده شود و بعد به بقیه المانها از ساختاری تا تزئینی، در بافتها، رنگ ها و متریال، تسری یابد. وجود هماهنگی در فضای داخلی حسی از آرامش و نظم را القا می کند.

*تاکید. بزرگترین دشمن طراحی داخلی ویلا، یکنواختی است. وقتی در یک فضا همه چیز از اهمیت یکسانی برخوردار باشد، احساس خسته کنندگی و پراکندگی القا می شود. بنابراین باید با ترفندهایی نقاط مورد توجهی در فضا ایجاد کنیم . به عنوان مثال می توان یک شومینه را عنصر شاخص در نظر گرفت و مبلمان و دیگر تزئینات را حول آن تعریف کرد و یا بر پنجره ای که دارای دید و منظری زیبا است، تاکید کرد. اگر از لحاظ ساختاری عنصر قابل توجهی در اختیار نباشد باید با استفاده از مبلمان و یا اجزای تزئینی، یکنواختی را از بین برد.

*تناسب. تناسب به معنی این است که اندازه های یک المان دارای نسبت مشخص و مناسبی نسبت به هم و نسبت به کل باشند. تناسب باید از لحاظ اصول زیبای شناسانه بررسی گردد. علاوه بر وجود اندازه های متناسب از اجزا در یک فضا، باید اندازه و وسعت فضاها نسبت به یکدیگر و نسبت به کل فضای در دسترس نیز، اصولی و بر طبق نیازهای عملکردی باشد.

*ریتم. تکرار بعضی المانهای ساختاری، تزئینی و مبلمان با خصوصیات کاملا مشابه و یا اندکی متفاوت، یکی از مشخصه های طراحی داخلی می باشد، این خصوصیت مانند هارمونی، حسی از آرامش و سکون را در فضا ایجاد می کند. ریتم ممکن است فقط در رنگ یا بافت و متریال خود را نشان دهد و یا در ابعاد بزرگتر، چیدمان داخلی را در بر گیرد.

0
طراحی ویلا- ویلا زیر شیروانی- Eaves Houe
باغ ویلا -ویلایی با روح باغSoul Garden House -

Related Posts