طراحی ورودی ویلا

طراحی ورودی ویلا

ویلا دارای حیاط یا محوطه های باز است که آن را در برگرفته اند. بنابرابن معمولا باید دو ورودی برای ویلا در نظر گرفت. یک ورودی که از خیابان و مسیر دسترسی بیرونی به محوطه ویلا تعریف می شود که ماشین رو نیز هست و ورودی دیگر که مربوط به ساختمان ویلا است.

 نکته عمومی در اجرای هر دو، جانمایی صحیح و هماهنگی طراحی و سبک به کار رفته در دیوارهای حاوی درب و خود درب با سبک معماری به کار رفته در ساخت ویلا می باشد. این انطباق باید در حدی باشد که با نگاهی به نمای خارجی ویلا و ورودی اصلی، ادراکی حدودی از ویژگی های طراحی ویلا به دست آید.

ورودی یک ویلای کلاسیک باید دارای طرح و اجزایی باشد که منسوب به سبک کلاسیک هستند. تا حد امکان و با توجه به فضای در دسترس، این ورودی باید بزرگ و چشمگیر باشد، با ارتفاع و عرضی قابل توجه که بیشتر از حداقل استاندارد است. همچنین از دیوارهای کناری درب باید برای اجرای جزئیاتی مانند ستون نماها، پایه ستون ها و دیگر المان های تزئینی کلاسیک استفاده کرد. خود درب ورودی نیز باید دارای الگوها و فرمهای تکرار شونده و تجملی کلاسیک باشد.

همچنین در حوزه نوپردازی می توان از ظرفیت های پایه چراغها و یا تجهیزات نصبی دکوراتیو و مجلل نهایت استفاده را برد، به نحوی که علاوه بر تامین روشنایی مورد نیاز، جلوه خاص و اشرافی به ورودی افزوده شود.

اما درب ها و دیوارهای پیرامونی ویلای مدرن باید در حین جذابیت، عاری از فرمهای زینتی و جزئیات باشند و سادگی و بی آلایشی را ارائه کنند. سادگی در مورد تجهیزات روشنایی مربوطه نیز باید در نظر گرفته شود و صرفا عملکردگرایی تجهیزات روشنایی باید مورد توجه باشد.

جانمایی و تعیین ابعاد ورودی ساختمان ویلا همزمان با طراحی پلان ویلا و حجم آن شکل می گیرد. صرفنظر از اجرای سبک ها و رویکردهای متفاوت، ورودی ساختمان ویلا باید شاخص و تاکید شده باشد. ابتکارات طراحی از جمله ایجاد تو رفتگی ها و یا بیرون زدگی هایی در نما که حالت پذیرش و دعوت کنندگی داشته باشند می توانند صورت گیرند. همچنین وجود پله هایی که هم نیازهای اختلاف ترازهای سطوح داخلی را رفع کند و هم ورودی را تعریف کند، راهکار مناسبی است.

 نوع خاصی از نورپردازی که ناحیه منتهی به ورودی را روشن می کند همچنین متریال متفاوت نسبت به بقیه سطح نما، در این قسمت، راهکارهای دیگری هستند که در حین هماهنگی با بقیه اجزای نما، تنوعی را در قسمت ورودی ویلا حاصل می کنند.

 نمونه طراحی ویلا طراحی شده در شرکت villa1000:

 
طراحی، نظارت، اجرا ویلا
اولین تیم تخصصی ویلا در ایران
02186081860
 
3.5 1 1 1 1 1 Votes 3.50 (2 votes)