دانش معماری

تحریریه استودیو معماری رضا طاهری

محوطه سازی اسکاتسدیل

محوطه سازی

 طراحی لندسکیپ اسکاتسدیل همه جنبه های مهم از هنر و علم را به عنوان یک عملکرد در توسعه زیبایی و میزان رضایت بخشی از فضای داخلی در خارج از آن را فراهم می کند.

این یک جزءاز معماری منظر است . 

هدف از لندسکیپ ارکیب تکنولوؤی با طبیعت می باشد.

یک طراح لندسکیپ باید آگاه به همه اصول در زمینه های هنر و ساختار فضا باشد.

طراحی ایده آل لندسکیپ اسکاتسدیل ، سبک ظاهری خانه به طور خاصی برای طراحی حیاط در نظر گرفته شده است.

وهمچنین با توجه به سلایق و نیاز های فردی مالک ساختمان طراحی شده است.

بخشبندی حیاط با انواع مختلف گیاهان در مناطق مختلف و اضافه کردن اجزایی از طرح در مرکز می تواند یک ایده فوق العاده باشد.

آنچه که شما در ذهن دارید همراه با مفاهیم عاقلانه طراحی لندسکیپ می تواند به خلق یک اثر هنری با جمله فردیت که قابلیت زندگی دارد تبدیل شود.

منبع : www.landscapeblueprint.com

0
۱4 ایده خلاقانه برای محوطه سازی حیاط های کوچک
معماری مدرن

Related Posts