نمونه طراحی ویلا سنتی

طراحی ویلا سنتی در هر کشور و فرهنگی بنا بر معماری سنتی آن شکل می گیرد.

در این میان نمادها و سمبل های تاریخی و بومی را می توان با رویکردهای مدرن و معاصر تلفیق کرد.

بدین رو ویلا مدرن با گرایشات سنتی برای اقامت و گذران اوقات فراغت افراد در میان طبیعت، شکل می گیرد.

ساخت ویلا سنتی در فضای بکر و طبیعی، ترکیب دلپذیری را از درختان و گیاهان را با فرمهای سنتی و آشنای معماری، خلق می کند.

در ایران نقشه خانه باغ سنتی، بر طبق هندسه منظم طرح می شده است.

هندسه ای که با محور بندی های شاخص، محوطه باغ سنتی را تقسیم بندی می کرده است.

این هندسه به فضاهای داخلی نیز راه یافته و فضاسازی های منظمی خلق می کرده است.

ویلا سنتی با توجه به فرهنگ و سبک زندگی هر منطقه ای شکل می گیرد.

در میان استفاده از متریال بومی نیز جایگاه ویژه ای دارد.

متریال در نمای ویلا و همچنین فضاهای داخلی نمودی از ویژگی های منطقه، هنر و سلیقه سازندگان بنا می باشد.

در این مقاله به معرفی یک ویلا سنتی ایرانی می پردازیم که رویکرد سنتی و بومی ایرانی را در طراحی ویلا مدرن برگزیده است.

نمونه طراحی ویلا سنتی

دفتر معماری دیدا این ویلا را به مساحت 890 مترمربع در سال 2020 طراحی کرده است.

نمونه طراحی ویلا سنتی

سایت ویلا در یک باغ چهل ساله شهری واقع شده است.

این پروژه توسط کارفرما به عنوان یک ویلا بدون نما و ظاهر بیرونی چشمگیر، با حداقل خوانایی و تفکیک پذیری و فرم نامشخص تعریف شد، به گونه ای که منجر به جلب توجه در کمترین حد شود.

برعکس، کارفرما و کاربران فضا خواستار فضاهای داخلی متنوع بودند که حداکثر لذت را از حضور در ویلا فراهم آورد.

بدین رو طراح ویلا سعی در برخورد با این چالش دو گانه داشت، تنوع داخلی و سادگی بیرونی- این چالش در پروسه طراحی و در نظرگرفتن مبنایی برای ایده طراحی ویلا نقش مهمی ایفا می کرد.

نمونه طراحی ویلا سنتی

4

5

ایده طراحی ویلا

با در نظر گرفتن این تضاد، طراحان، شکل گیری ابتدایی را بر تقابل هندسه های داخلی و بیرونی پایه گذاری کردند.

فرم متعامد خطی به عنوان فرم محصور و فضاهای خالی منحنی شکل در داخل، در نظر گرفته شدند.

غوطه وری فرم با یک مکعب ساده آغاز شد و به سوی خالی گرایی توسعه یافت.

به نحوی که تمرکز بر فضاهای داخلی، شاخص تر از فضاهای بیرونی شد.

6

در نهایت تنوع فضاهای داخلی مبنای توسعه طرح را شکل داد.

نهر آب که باغ را آبیاری می کند در بخش شمالی سایت این باغ ویلا قرار گرفته است.

آن فرصتی را فراهم می آورد برای گسترش، در سراسر فضای مرکزی تا جریان آبی را در داخل پروژه ایجاد کند.

این فضای مرکزی، مادی نامگذاری شد، نوعی از رودخانه.

7

8

فرم مکعبی حجم ویلا به دو نیم تقسیم شده و یک فضای میانی در مرکز ظهور کرده است.

تمرکز بر فضاهای داخلی، نورپردازی و دیگر ویژگی های فضایی همه متوجه مادی هستند.

روح جهت گیری هندسی داخلی به سمت مادی است، عمود بر جهت گیری آن.

این جهت گیری در هارمونی با هندسه باغ است.

تعارض هندسی-تضاد بین مکعب خالص و قوس ها- معماری ویلا را به یک معماری حضور و شهود تبدیل می کند.

نمونه طراحی ویلا سنتی

نمونه های زیبایی از ویلاهای سنتی در نقاط مختلف

ویلای سنتی با حس های مدرن در Benahavic  -اسپانیا

نمونه طراحی ویلا سنتی

ویلای سنتی در Pestana Golf –پرتقال

11

ویلای سنتی زیبا در Seminyak –اندونزی

نمونه طراحی ویلا سنتی

ویلا مدرن سنتی در عربستان سعودی

نمونه طراحی ویلا سنتی

ویلاسنتی در ژاپن

14

نمونه طراحی ویلا سنتی

5 1 1 1 1 1 Votes 5.00 (1 vote)