طراحی ویلای آقای اردلان
4.3 (12)

توضیحات پروژه در این پروژه با طراحی دید در نما و سقف شیشه‌ای آن سعی شده است تا ارتباط حسی و بصری ملموسی…

Read More

طراحی ویلای آقای ابراهیمیان
5 (9)

توضیحات پروژه ماهیت اصلی فرم این پروژه ترکیب احجام کیوبیک ساده‌ای است که در ترازهای متفاوتی شکل گرفته‌اند. یکی از نقاط شاخص این…

Read More

طراحی ویلای آقای حسنی
5 (5)

توضیحات پروژه در این پروژه با ترکیب حجمی چند مکعب با هم، نمای مینیمال و در عین حال چشمگیری خلق شده‌است. متریال سیمان…

Read More

طراحی ویلای آقای علیپور
5 (6)

توضیحات پروژه یکی از اصول مورد نظر در طراحی این ویلا ایجاد کیفیت‌های فضایی متفاوت با گردش خطوط منحنی در نمای پروژه‌ است….

Read More
ویلا مدرن| ویلا 1000

طراحی ویلای آقای حاج‌حسینی
5 (2)

توضیحات پروژه این ویلا در زمینی شیبدار طراحی شده‌است. ایده اصلی طراحی، هماهنگی با بافت سایت و ترکیب آن با شیب زمین است،…

Read More

طراحی ویلای آقای عسگری
4.3 (3)

توضیحات پروژه باکس به عنوان هندسه منظم در شکل‌گیری حجمی پروژه نقش داشته است. باکس شیشه‌ای و باکس تعریف کننده تراس بسیار خلاقانه…

Read More

طراحی ویلای آقای صفی زاده
3.7 (3)

توضیحات پروژه در طراحی این ویلا از المان‌ها و عناصر معماری برای ایجاد تنوع بصری بهره گرفته شده‌است. در بدو ورود، وید ورودی…

Read More

طراحی ویلای آقای سپاسی
5 (1)

توضیحات پروژه وید ورودی طراحی شده در این ویلا ورودی آن را مجلل‌تر جلوه می‌دهد. عنصرکشیده L که تشکیل دهنده تراس است هم…

Read More
  • 1
  • 2
  • 7