طراحی ویلای آقای اردلان
4.3 (12)

توضیحات پروژه در این پروژه با طراحی دید در نما و سقف شیشه‌ای آن سعی شده است تا ارتباط حسی و بصری ملموسی…

Read More

طراحی ویلای آقای شکوهیده
5 (1)

توضیحات پروژه وید طراحی شده در نما، فضای درونی و بیرونی ویلا را با هم تلفیق کرده‌است. المان L در امتداد استخر با…

Read More

طراحی ویلای آقای سپاسی
5 (1)

توضیحات پروژه وید ورودی طراحی شده در این ویلا ورودی آن را مجلل‌تر جلوه می‌دهد. عنصرکشیده L که تشکیل دهنده تراس است هم…

Read More