چالش های طراحی محوطه ویلا

1

پروژه های ویلاسازی با طراحی لندسکیپ و فضاسازی های پیرامونی تکمیل می شوند. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که محوطه سازی ویلا بخش لاینفک از طراحی ویلا به شمار می رود. وجود فضاهای سبز، درختان و جذابیت های طبیعی و مناظر زیبا به طور شاخصی باعث ارتقای کیفیت فضایی-کالبدی و بصری پروژه های ویلایی می شوند. در این راستا با یک طراحی محوطه بهینه و صحیح، بستر مناسبی برای انجام فعالیت های متنوع در فضاهای جذاب و با طراوت بیرونی فراهم می آید. اما این شرایط منوط به طراحی و اجرای محوطه سازی ویلای اصولی و همه جانبه است. اجرای الگوها و سبک های مختلف در طرح بندی لندسکیپ امکان پذیر است، اما این امر کاملا وابسته به شرایط عمومی سایت و محوطه ویلا می باشد. در پروسه طراحی محوطه ویلا مواجه با چالش هایی بدیهی است.

در ادامه این مطلب به بررسی اجمالی مهمترین چالش های طراحی محوطه ویلا پرداخته می شود:

  • برداشت ناهمواری ها و عوارض. سایت های ساخت ویلا غالبا در مناطق غیر شهری و دارای ناهمواری ها و عوارض هستند. از این رو نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی آن، نیازمند تیم تخصصی و تجهیزات حرفه ای می باشد. همین امر هزینه ها و مدت زمان اجرای این فاز را متاثر می سازد. عوارض معمول شامل تپه ها، بدنه های آبی طبیعی مانند رودخانه ها، برکه ها، انبوه درختان یا پوشش های طبیعی و... می باشد.

2

  • تسطیح ناهمواری ها. بسترسازی مناسب در زمینهای شیبدار چالش مهمی در این حوزه می باشد. بنا بر خواسته ها و سبک طراحی محوطه ویلا، حجم خاکبرداری و خاکریزی های متفاوتی ضرورت پیدا می کند. بهتر است تا حد ممکن طرح محوطه سازی ویلا منطبق بر شیب های طبیعی سایت باشد. بدین رو طرحی پایدار خلق می شود و در هزینه های آماده سازی زمین، صرفه جویی می شود. این نوع گرایش در راستای تکمیل طراحی ویلای پایدار می باشد. خاکبرداری در زمینهای صخره ای و سخت، چالش قابل توجهی است.

3

  • زهکشی و حفاظت محوطه در برابر رواناب ها و سیلاب های فصلی. بافت های طبیعی متشکل از انواع خاکها می باشند که با توجه به جنس و تراکم دانه ای شان و همچنین تراکم یا تنکی پوشش های گیاهی، دارای مقاومت های متفاوتی در برابر رواناب های حاصل از بارندگی می باشند. جلوگیری از فرسایش و خاکشویی این بافت ها اهمیت دارد. نقشه کانالهای زهکشی برای هدایت صحیح آبها بسته به وسعت محوطه و دیگر عوارض موجود، تهیه می شوند. بهتر است این عملیات در جهت کمترین دخل و تصرف و آسیب به محیط طبیعی باشند.

4

  • جلوگیری از لغزش و ریزش بدنه های خاکی. در محوطه سازی روی ناهمواری های سطحی و وجود اختلاف سطح در فضاسازی ها، امکان رانش و ریزش خاک و سنگ، بسیار محتمل است. اجرای دیواره های حائل یا پله بندی صلب با متریال مناسب، مورد نیاز است. ارتفاع، عرض و نحوه اجرای دیواره های حائل، وابسته به ارتفاع، سطوح مورد استفاده و نوع خاک دارد. در این خصوص می توان راهکار پایدار و زیست دوستی را مانند کاشت گیاهان و درختچه ها در حاشیه های شیبدار و خاکهای سست، اتخاذ کرد.

5

  • جانمایی المان ها و فضاسازی های مورد نیاز در فضاهای محدود. به علت وجود شیب ها، پوشش های انبوه و طبیعی گیاهان و بدنه های سنگی، تعبیه آلاچیق، نیمکت و فضاهای نشیمن و دورهمی، چالش رایجی است. طراحی خلاقانه در فرم و جهت گیری می تواند تا حدی در رفع این مشکل مفید باشد. مسیرهای ارتباطی نیز به علت محدودیت، در بعضی نواحی بسیار باریک شکل می گیرند.

6

  • آبیاری و مدیریت فاضلاب. پوشش های گیاهی سهم عمده ای را در محوطه ویلا دارند. حفظ طراوت و تازگی آنها نیازمند مدیریت صحیح و بستر سازی مناسب است. در محوطه سازی کوچک، این امر با تجهیزات ساده ای انجام می شود اما در طراحی محوطه بزرگ، تاسیسات وسیع تر آبرسانی و تخلیه و بازیافت پسآب ها ضروری است.

7