طراحی نما ویلا نئوکلاسیک

طراحی ویلا نئوکلاسیک تحت تاثیر مستقیم سبک نئوکلاسیک در معماری صورت می پذیرد، سبک معماری که به وسیله جریان نئوکلاسیسم در اواسط قرن هجدهم در ایتالیا و فرانسه ظهورکرد. همانطور که از نام آن پیداست، نئوکلاسیک گرایش نوینی است به سبک کلاسیک و به دنبال احیای آن در زندگی و سلیقه معاصر می باشد. به طور کلی عظمت گرایی، سادگی فرمهای هندسی و ستون های رومی و یونانی با سرستون های دوریک، یونیک و کرنتی و همچنین سنتوری در نما ویلا از ویژگی های عمومی این سبک است. المان های تزئینی و الحاقی کمتری نسبت به سبک کلاسیک در آن وجود دارد و در مجموع نمای ساده تری شکل می گیرد که تجمل گرایی در آن کمرنگ جلوه می کند.

در مقایسه با نما ویلا کلاسیک که عینا از فرمها و سمبل های شاخص دوران کلاسیک بهره می برد و در جزئیات و تزئینات افراط می کند، نما ویلا نئوکلاسیک در واقع پوسته کلاسیک ساده ای است که روی امکانات مدرن کشیده می شود.

ویژگی های نما ویلا نئوکلاسیک:

تقارن ویژگی مهم در این نوع نما است که ثبات، سکون و آرامش را القا می کند. وجود نقطه کانونی که معمولا ورودی ویلا تعریف می شود، نیز ویژگی شاخص دیگری می باشد. تاکید بر ورودی ویلا در مرکز نما به واسطه پیشامدگی ها و ستون های بلند و شاخص ایجاد می شود. همچنین تزئینات درب اصلی ورودی بر این تاکید می افزاید.

نمای نئوکلاسیک بازتاب دهنده لطف و زیبایی کلاسیک است. استفاده از المان های سنتی برآمده از معماری کلاسیک یونان و رم، حس عظمت گرایی را در طراحی نما ویلا بر می انگیزد. رواق بلند به ارتفاع دو طبقه توسط ستون های بلند نگه داشته می شود که ممکن است فقط ورودی ویلا را قاب کند و یا در سراسر نما امتداد یابد. اغلب بازشوها و پنجره ها دارای کنگره های چهارگوش و لبه های قرنیزی هستند که از سادگی نما می کاهند.

نماویلا نئوکلاسیک می تواند فقط دارای ویژگی های اصولی و مبنایی مانند تقارن و تعادل در ساده ترین حالت خود باشد. در عین حال بهره مند از ستون و یا ستون نماهایی در نمای اصلی و تاکید بصری بر درب ورودی. سادگی در این رویکرد، منجر به طراحی معماری ویلا با در نظر گرفتن اصول کالبدی و ظاهری  نئوکلاسیک و برآوردن نیازهای معاصر زندگی مدرن می شود.

بخش مرکزی نمای ویلا دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش ها می باشد. ستون های بلند و قطور و سنتوری بزرگ در این بخش، نمایانگر نئوکلاسیسم هستند. تکرار ردیف ستون هایی در دو ایوان ویلا، این رویکرد را تقویت می کند. در حالیکه بقیه اجزای نما می توانند ساده و با گرایش معاصر تعریف شوند.

 ستون ها می توانند صرفا به ستون نماهایی در بدنه ویلا تبدیل شده و شمای کلی از ستون های کلاسیک داشته باشند. تا حد بسیار محدودی می توان تقارن را به تعادل بصری تقلیل داد. به عنوان مثال جانمایی سه پنجره باریک در پاسخ به یک بازشوی بزرگ در سمت دیگر. اما به هر صورت شمای کلی حجم ویلا باید متقارن درک شود. میزان تزئینات و عناصر الحاقی بسته به سلیقه افراد و کانسپت طراحی ویلا متغیر می باشد.

سنتوری و ستون های کرنتی در نقطه کانونی بنای ویلا به صورت صیقلی و تراش خورده به عنوان الحاقی یادمانی از شکوه و تجمل گرایی دوران کلاسیک بر بدنه ای آرام و ساده از سنگ های طبیعی و خام، بدون تزئینات چشمگیر، نشانه ای است از تحول آرام و تدریجی سبک پر زرق و برق کلاسیک به ساده گرایی معاصر.

سنگ به عنوان متریال غالب نماسازی کلاسیک می تواند جای خود را به آجر، به عنوان متریالی کمتر رسمی، دهد و رویکردی التقاطی و معاصر را در طراحی و اجرا ویلا نئوکلاسیک خلق کند. بافت آجر از تجمل گرایی بنا می کاهد در حالیکه درصد زیادی از حجم ویلا با بافت آجر شکل می گیرد، پیشامدگی شاخصی با سنگ روشن، ستون ها، سرستون ها و سنتوری را در خود می پذیرد تا معرف نگاه تاریخی به گذشته پر شکوه معماری کلاسیک باشد.

امتداد بافت آجر در پیاده راه محوطه ویلا کلاسیک تا بدنه اصلی ویلا، پیوستگی بصری ایجاد می کند. در حالیکه  ستون های قطور و بلند به همراه سرستون های کرنتی با بافت صیقلی و رنگ روشن، به صورت مجزا و الحاقی دیده شده و بر جنبه تزئیناتی و تجمل گرایی در این نما کلاسیک تاکید می کنند. بخش مرکزی حجم ویلا آجری است و تراس ها با نرده های سنگی و ستون های بلند و پر تزئینات، در چهار طرف، این حجم ساده آجری را احاطه کرده اند.

نما ویلا یک طبقه نیز می تواند سبک نئوکلاسیک را در خود پذیرا شود. پنجره های قوسی به صورت متقارن در دو سمت نما قرار گرفته و جلو آمدگی یک حجم مرکزی با ستون های دوریک، ایوانی کلاسیک را با حداقل جزئیات و تزئینات شکل می دهد. معمولا برای نماهای نئوکلاسیک از رنگ روشن استفاده می شود. وجود ستون های نما، افقی گرایی کشیده این ویلا یک طبقه را تعدیل می کند.

نما ویلا نئوکلاسیک می تواند تنها با حفظ مفاهیم اصولی مانند تقارن، نظم و هارمونی به سمت گرایشهای معاصر تمایل پیدا کند. الحاقات نئوکلاسیک در حد یک فرم مثلثی سنتوری مانند، ستون های  ساده به ارتفاع ایوان، تزئینات درب اصلی ویلا و تکرار پنجره های بلند در دو سمت بنا، ساده شده اند.

طراحی ویلا لوکس و بزرگ با نمای نئوکلاسیک برای بر آوردن نیازهای معاصر و مدرن ساکنان صورت می گیرد، با ظاهری متشکل از المان های تزئینی و سمبلیک معماری رم و یونان. مقدار تزئینات و جزئیات از پیش فضای ورودی ویلا تا بدنه های عقبی به تدریج کاهش می یابد و فرم نما حالت ساده تری می یابد.

سبک نئوکلاسیک مختص ویلای بزرگ و لوکس نیست بلکه می تواند به سادگی در یک خانه ویلایی کوچک نیز بروز یابد. به تبع به تناسب عرض نما و ارتفاع آن، تزئینات و الحاقات کمتری برای نما ویلا کوچک متصور است. به نحوی که سمبل ها و نمادهای کلاسیک به ساده ترین و ابتدایی ترین فرم، شکل می گیرند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 3.5]