طراحی ویلای مدرن

 یکی از سبک های بسیار محبوب طراحی ویلا مدرن است. این رویکرد، سادگی و عملکردگرایی جذابی دارد و ایجاد تنوع در آن، معمولا از طریق ترکیب احجام ساده و فضاسازی ها شکل می گیرد.

طراحی ویلا

 از جنبه های مختلفی می توان به توصیف ویژگیهای یک ویلای مدرن پرداخت. در این مقاله به پنج ویژگی یک ویلای مدرن اشاره می شود:

 

1-پلان های باز

ویلاهای مدرن معمولا دارای پلانهای باز و آزاد می باشند. یک پلان باز با استفاده حداقل از دیوارها برای محصور کردن فضاها، بر گستردگی فضای داخلی تاکید می کند. البته نه به این معنی که همه قسمت ها به هم متصل باشند بلکه همجواری فضاها با کاربری های مکمل مد نظر است. به عنوان مثال اتاق نشیمن، هال و آشپزخانه می توانند همگی در فضای بزرگ و پیوسته ای شکل گیرند و فقط دارای مرزهای عبور بسیار ظریفی مانند اختلاف کفسازی یا ارتفاع های متفاوت سقف کاذب ها یا حتی نورپردازی های متفاوت باشند. در این حالت هر کدام از این فضاها بدون محصور شدن، تعریف خاص خود را دارند.

ویلای مدرن

 

​2-استفاده از متریال مدرن شیشه، فولاد و بتن

این سه متریال در نما و فضاهای داخلی، معرف معماری مدرن هستند. استفاده از سطوح شیشه ای بزرگ به شفافیت و تداخل فضایی می انجامد. همچنین فولاد و بتن به صورت اکسپوز و در ترکیب با سطوح شیشه ای، ته مایه های مینیمالی از صنعت گرایی و مدرنیسم را نمایان می کند.

طراحی ویلا مدرن

 

 3-ترقی خواهی

در طراحی ویلای مدرن همواره باید افکار مترقی و پیشرو وجود داشته باشد. این افکار شامل دیدی جدید به فضاهای داخلی و خارجی، مصرف انرژی، ویژگیهای محیط زیست دوستی و پایداری می باشد. ویلاهای مدرن مرزهای آنچه در طراحی امکان پذیر است را گسترش می دهند و رویکردهای جدید و متفاوتی را امتحان می کنند.

 

 4-ارتباط فضاهای داخلی و خارجی

ویژگی مهم دیگر ارتباط آزاد و روان فضاهای داخلی و خارجی با یکدیگر است. فضاهای داخلی اغلب از طریق بازشوهای شیشه ای بزرگ و یا تراسهای سرتاسری به فضای بیرون مرتبط می شوند و یک نوع پیوستگی بصری-فضایی خلق می شود.

 

 5-بام مسطح

این نوع بامها به ویلا، زیبایی ساده و فروتنانه ای می بخشند و در ترکیب با احجام هندسی کل ویلا، هماهنگ تر به نظر می آیند. وجود این بامها تاکیدی است بر استفاده از خطوط افقی و مستقیم که ویژگی بناهای مدرن است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]