مصاحبه جناب آقای رضا هاشمی در شهرک زعفرانیه

مصاحبه با جناب آقای حیدریان

مصاحبه با جناب آقای هاشم پور

مصاحبه با جناب آقای قرانی درباره طراحی ویلا تنکابن

نظر-جناب-آقای-بهتاج-درباره-طراحی-ویلا-در-کردان

آخرین ملاقات های شرکت با کارفرماها

صحبت های دکتر حسینی بعد ار اتمام طراحی ویلا

مصاحبه جناب آقای بهشتی -هزار دشت

جلسه گفتگو جناب آقای ادیبیان -مهرآباد

جلسه پروژه جناب آقای سلیمی -آبسرد

مصاحبه و امضا قرارداد با جناب آقای خدابخش.ایزدشهر

مصاحبه با جناب آقای فیضی درباره طرح اولیه

امضا قرارداد با جناب آقای کاشانی

مصاحبه با جناب آقای داستانی-هشت بهشت

جلسه با جناب آقای اسماعیلی-کرج،خوشنام