طراحی محوطه جناب آقای ابراهیمی

طراحی محوطه

 

موقعیت: دماوند

طراحی محوطه: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای ابراهیمی

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

 

طراحی محوطه جناب آقای ابراهیمی

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE