طراحی محوطه جناب آقای بیگلو

طراحی محوطه

موقعیت: تنکابن

طراحی ویلا: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای بیگلو

کاربری: ویلا

 مساحت: 350 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

طراحی محوطه جناب آقای بیگلو

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE