طراحی محوطه جناب آقای حیدری

طراحی محوطه

موقعیت: پردیس

طراحی محوطه: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای حیدری

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

 برای دیدن طراحی نما ویلا این پروژه بر روی عکس زیر کلیک کنید

طراحی ویلا

طراحی محوطه جناب آقای حیدری

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE