طراحی محوطه جناب آقای خطیب

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای خطیب

کاربری :ویلا

 مساحت :280 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

طراحی محوطه جناب آقای خطیب

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE