طراحی محوطه

طراحی محوطه جناب آقای دورمیشیان

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای دورمیشیان

کاربری :ویلا

 مساحت :220 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی