طراحی محوطه

طراحی محوطه جناب آقای غریبی

طراحی محوطه

موقعیت: دماوند

طراحی محوطه: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای غریبی

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE