طراحی محوطه جناب آقای مدرس

 طراحی محوطه

موقعیت: فیروزکوه

طراحی محوطه: استودیو معماری رضا طاهری

کارفرما: جناب آقای مدرس

کاربری: ویلا

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

طراحی محوطه جناب آقای مدرس

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE