طراحی محوطه جناب فوزی-450 متر

طراحی ویلا

موقعیت: گیلاوند

طراحی: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای فوزی

کاربری: ویلا

 مساحت: 450 متر مربع

طراحی محوطه جناب فوزی-450 متر

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE