طراحی محوطه ویلا جناب آقای شریفی منش

طراحی ویلا

موقعیت: هاشمک دماوند

طراحی: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای شریفی منش

کاربری: ویلا مدرن

 مساحت: 600 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی

طراحی محوطه ویلا جناب آقای شریفی منش

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE