محوطه سازی جناب آقای کلاکی-سرخه حصار

محوطه سازی

موقعیت: سرخه حصار

طراحی: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای کلاکی

کاربری: ویلا دوبلکس

 مساحت: 300 متر مربع

محوطه سازی جناب آقای کلاکی-سرخه حصار

طراحی محوطه
رای به پروژه 0
PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE