طراحی ویلای جناب آقای سجادی

موقعیت :جیلارد

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای سجادی

کاربری :ویلا

 مساحت :300 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی