طراحی ویلای سرکار خانم ریاضی

موقعیت :آبعلی

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :سرکار خانم ریاضی

کاربری :ویلا

 مساحت :200 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی