طراحی ویلای جناب آقای حسینی

موقعیت :نور

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای حسینی

کاربری :ویلا

 مساحت :350 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

لینک عکس های داخلی پروژه

طراحی داخلی ویلا جناب آقای حسینی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی