طراحی ویلای جناب آقای احمدی

موقعیت :رودهن

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای احمدی

کاربری :ویلا

 مساحت :300 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا