طراحی ویلای جناب آقای امانی

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای امانی

کاربری :ویلا

 مساحت :230 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی