طراحی ویلای جناب آقای قربانی

موقعیت :لواسان

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای قربانی

کاربری :ویلا

 مساحت :200 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی