طراحی ویلا روستیک

ویلا آبسرد-جناب نقیب-400 مترمربع

موقعیت: آبسرد

طراحی: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای نقیب

کاربری: ویلا

 مساحت: 400 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی و اجرا

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE