طراحی ویلا روستیک

طراحی ویلا جناب آقای زینعلی

طراحی ویلا

موقعیت: تالش

طراحی ویلا: استودیو معماری رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای زینعلی

کاربری: ویلا

 مساحت: 470 متر مربع

وضعیت: در حال اجرا

PLG_CONTENT_COMMENT_NOTICE