طراحی ویلا

طراحی ویلا

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

مقالات طراحی ویلا

پناهگاهی که بخش هایی از 3 آپارتمان را به یک پناهگاه سازگار با محیط زیست تبدیل می کند.یک محیط گرم و سرسبز با یک حس پوششی طبیعت است.

 

 

 طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلایی زیبا سازگار با محیط زیست شهری

طراحی ویلا

  گروه معماری آلند

 021  88 660 665

021  88 660 664

0912  245 90 10

 

درباره گروه معماری villa1000