طراحی ویلا

طراحی ویلای جناب آقای اکبری

طراحی ویلا

موقعیت: دماوند-جابان

طراحی ویلا: استودیو villa1000

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای اکبری

کاربری: ویلا

 مساحت: 250 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

اتود اولیه این ویلا یک مکعب بوده است که به دلیل پایین تر بودن سایت پروژه و قرار گیری خیابان بالاتر از سطح سایت، یک سوم آن در پر کننده اختلاف ارتفاع بین خیابان و سایت می باشد و دو سوم آن در بالا قرار گرفته است. برای سبک شدن حجم، مرکز مکعب از شیشه پوشیده شده است تا ضمن جذاب تر کردن طراحی ویلا، نور کافی را به پذیرایی مرکزی انتقال دهد. در تمامی طبقات برای حفظ محرمیت در چپ و راست حجم، نورگیری های طبیعی به حداقل رسیده است. در جهت تکمیل حجم، بخشی از حجم مرکزی به سمت حیاط پشتی پیش روی داشته است و بر روی آن دو حجم یو شکل عظیم قرار گرفته است تا ضمن معلق نگه داشتن مکعب با نمای چوب، به جذابیت حجم اضافه کند. در نمای سمت خیابان تراس بزرگی در طبقه اول در نظر گرفته است تا استفاده ساکنین از فضای بیرون را به حداکثر برساند.

ما برای خلق ایده هایی خاص دور هم جمع شده ایم