طراحی ویلا

طراحی ویلای جناب آقای مشایخی

طراحی ویلا

موقعیت: دماوند

طراحی ویلا: استودیو طراحی رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای مشایخی

کاربری: ویلا

 مساحت: 330 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی و اجرا