طراحی ویلا

طراحی ویلای جناب آقای بابایی

 موقعیت :دماوند-جابان

طراحی ویلا :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای بابایی

کاربری :ویلا

 مساحت :340 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

ساخت ویلا

 

ایده طراحی این ویلا با استفاده از یک صفحه یو شکل و یک صفحه ال شکل ایجاد گردیده است. در اتودهای بعدی صفحه افقی ال را به سمت بالا افزایش ارتفاع دادیم تا هم جذابیت ویلا را افزایش دهیم و هم بارش های برف های زمستانی را مهار کنیم. برای ارتباط تراز حیاط به تراز طبقه همکف، در امتداد صفحه افقی یو شکل، پله هایی قرار دادیم تا هم حجم ویو را کامل کنیم و هم دسترسی را تکمیل کنیم. همین اتفاق در پشت ویلا نیز تکرار گردید تا دسترسی ویلا در قسمت دیگری از طراحی ویلا نیز تکمیل شود. سپس صفحات ال را به سمت محور وسط جمع کردیم تا فضایی برای تراس ایجاد کنیم. در نهایت شیشه هایی به نما اضافه گردید. در سمت چپ ویلا بر روی دیوارهای ال، حفره هایی ایجاد کردیم تا پنجره هایی برجسته را بر روی آن نصب کنیم، این المان ضمن عبور نور، بخش کناری ویلا را نیز از سادگی خارج و جذابیت بصری خوبی برای او ایجاد کرد. همین امر در سمت راست ویلا نیز تکرار گردید، با این تفاوت که پنجره هایی کشیده در محور عمودی دیوار در نظر گرفته شد که در پایین و بالای آن متریالی متفاوت در نظر گرفته شد. در پایان برای نمای ویلا ترموود و برای حجم های یو و ال بتن در نظر گرفته شد. بتنی پیش ساخته که جذابیت ویلا را به راستی چند برابر کرد. استخر نیز در طراحی محوطه جا گذاری شد تا ساکنین پس از گردشی ال شکل به دور آن به پله های بتنی برسند.