Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ویلا تریبلکس دماوند-جناب اکبری-350 متر مربع

ویلا-طراحی-تریبلکس-دماوند-حصار

موقعیت: دماوند-حصار

طراحی: شرکت معماری villa1000

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای اکبری

کاربری: ویلا تریبلکس

 مساحت: 350 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی و در حال اجرا

ساخت ویلا روی زمین شیبدار با ترکیب بندی زیبایی محقق شده است. پایین ترین حجم که در اختلاف تراز دو طرف زمین جای گرفته، کمترین مساحت را به خود اختصاص داده است، دارای رنگی روشن و سکویی در امتدادش می باشد. همچنین ردیف پله هایی مستقیم و با عرض زیاد، در وجه کناری آن، دو تراز سایت را به هم مرتبط ساخته است. بخش میانی حجم ویلا مکعب مستطیلی با نمای چوبی و پیش آمده، بسیار شاخص است، در حالیکه بخش کوچکتر به آرامی در کنار آن جای گرفته و دارای نمای کاملا شیشه ای می باشد. پیش آمدگی حجم چوبی تراسی را برای طبقه بالایی ایجاد کرده که به وسیله یک المان U شکل قاب بندی شده است. بالاترین حجم مستطیلی دارای کمی پیش آمدگی در وجه کناری است و دارای خطوط گرافیکی جذابی است. در حالیکه دو نمای اصلی ویلا از نور و دیدهای پیرامونی بهره مند است، وجوه جانبی صلب اجرا شده اند.

اتود اولیه این ویلا یک مکعب بوده است که به دلیل پایین تر بودن سایت پروژه و قرار گیری خیابان بالاتر از سطح سایت، یک سوم آن در پر کننده اختلاف ارتفاع بین خیابان و سایت می باشد و دو سوم آن در بالا قرار گرفته است. برای سبک شدن حجم، مرکز مکعب از شیشه پوشیده شده است تا ضمن جذاب تر کردن طراحی ویلا، نور کافی را به پذیرایی مرکزی انتقال دهد. در تمامی طبقات برای حفظ محرمیت در چپ و راست حجم، نورگیری های طبیعی به حداقل رسیده است. در جهت تکمیل حجم، بخشی از حجم مرکزی به سمت حیاط پشتی پیش روی داشته است و بر روی آن دو حجم یو شکل عظیم قرار گرفته است تا ضمن معلق نگه داشتن مکعب با نمای چوب، به جذابیت حجم اضافه کند. در نمای سمت خیابان تراس بزرگی در طبقه اول در نظر گرفته است تا استفاده ساکنین از فضای بیرون را به حداکثر برساند.

ما برای خلق ایده هایی خاص دور هم جمع شده ایم