Submit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ویلا آبسرد مدرن-جناب رضایی-250 متر مربع

طراحی ویلا

موقعیت: آبسرد

طراحی ویلا: شرکت معماری villa1000

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای رضایی

کاربری: ویلا

 مساحت: 250 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی 

طراحی این ویلا با استفاده از دو جفت مکعب عمودی و افقی به شکل ال و یک مکعب عمودی آغاز شد؛ این سه حجم در نهایت به دیواری در جهت پشتی ویلا رسیدند تا سقف دو طبقه را تشکیل دهند. البته حجم ال شکل دوم در قسمت افقی در جهت محور مرکزی خود عقب نشینی کرد و تشکیل تراسی بدون سقف را داد. دیوارهای سمت جلو و چپ نیز دیوارهای شیشه ای انتخاب شدند و اتصال احجام ال شکل و حجم عمودی نیز از طریق دیوار شیشه ای صورت گرفت. بخش جذاب طراحی ویلا مذکور، مربوط به پنجره ای است که از داخل مکعب عمودی بیرون جسته است. در نهایت استخری بزرگ در جلوی ویلا قرارداده شد.

برای سفارش طراحی برای ویلا وارد صفحه طراحی ویلا شوید و از ما مشاوره بگیرید.