طراحی داخلی ویلای جناب آقای فوزی

main fozi1

موقعیت: گیلاوند-مرآ

طراحی: استودیو رضا طاهری

اجرا: ---

کارفرما: جناب آقای همتی

کاربری: ویلا

 مساحت: 330 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی