طراحی داخلی جناب صداقتی-دبی

طراحی ویلای جناب صداقتی دبی 199 49 o

موقعیت :دماوند

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :گروه اجرایی villa1000

کارفرما :جناب آقای صداقتی

کاربری :ویلا

 مساحت :700 متر مربع

وضعیت :در حال اجرا