by تحریریه ویلا1000

    طراحی محوطه به سبک مینیمال

در این مقاله با طراحی محوطه مدرن ومینیمال مایکل اسمیت آشنا میشویم ، شمای ساده و تمیز محوطه که با قرار دادن مجسمه ها در جاهای درست فضای بصری زیبایی را ایجاد کرده است . ایدههای این باغ ساده و مدرن میتواند برای فضاهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد.     

 

 

Simon Upton house 19jun15 Simon Upton b 639x426

 

 

 

طراحی ویلا

گروه معماری villa1000

 021  88 660 665