by تحریریه ویلا1000

آبنما برای گوشه حیاط

آبنما برای گوشه حیاط خلوت یکی دیگر از انواع آبنماها می باشد.این نوع آبنماها بیشتر در بیرون از منزل کاربرد دارند.این نوع آبنماها در چندین طرح و ابعاد در دسترس هستند بعضی از آنها بسیار ساده و بعضی از آنها پر آب و تاب هستند.گوشه حیاط خلوت مکان مناسبی برای این گونه آبنماها می باشد.

نویسنده:گروه تحریریه آلند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال