یکی از وسایل ضروری و مورد نیاز در پارک، وجود نیمکت یا نوعی وسیله استراحت برای بازدیدکنندگان است. معمولا نیمکت ها به اشکال و اندازه های متفاوت با مصالح متنوع ساخته می شوند. آن چه حائز اهمیت است و یم طراح باید به آن توجه کند، شناخت موقعیت پارک، وجود نیمکت یا نوعی استراحت برای بازدیدکنندگان است. معمولا نیمکت ها به اشکال و اندازه های متفاوت با مصالح متنوع ساخته می شوند. آن چه حائز اهمیت است و یم طراح باید به آن توجه کند، شناخت موقعیت پارک، نصب و قرار دادن نیمکت در محل های ضروری و مناسب است. زیرا به همان اندازه که وجود نیمکت در پارک می تواند ضروری باشد، قرار دادن آن در محل های نامناسب موجب خستگی و زدگی می شود. تعداد نیمکت در پارک خود مسئله ای است که طراح بایستی به آن توجه داشته باشد. زیرا کمبود یا بیش بود آن در هر دو حالت مشکلاتی از نظر رفاهی به وجود می آورد.

لذا توصیه می شود، نیمکت ها یا دیگر وسایل مبلمان در خیابان های اصلی و فرعی جنگل با رعایت فاصله، در حاشیه خیابان های اصلی، سطح چمن، کنار محوطه های گل کاری، استخرها، برکه ها، آبنماها و... قرار دهند. نیمکت ها را می تواند در داخل جنگل از چوب و یا بقایای کنده های درختان به حالت طبیعی تعبیه نمود.