طراحی تالار عروسی - 860 81 860

روش طراحی اتاق عقد مجلل در تالار پذیرایی

یکی از فضاهای جانبی تالارهای عروسی ، اتاق عقد است که بهتر است مکانی مستقل برای آن در نظر گرفته شود. اگر سالنهای عروسی در طبقات مختلف قرار داشته باشند جانمای اتاق عقد بهتر است در طبقه ای باشد که سالن زنانه قرار دارد. البته حریم لازم و عدم دید مستقیم به سالن زنانه از الزامات طراحی اتاق عقد است.

Read more

طراحی دکوراسیون داخلی تالار پذیرایی

" خلق فضای معماری مانند تمام آفرینشهای هنری پدیده ایست پیچیده که مربوط به ناشناخته ترین زوایای روح است. معمار پس از خلق اثر به کندوکاو در ذهن خویش می پردازد و با  وارسی مجدد اثر خود می خواهد به دنیای پر از اسرار و مجهولی که در درون خویش دارد و حتی خود از دسترسی بدان محروم است نفوذ نماید. "

Read more